bari
18 اردیبهشت 1402 - 13:48

صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بیشترین طلب را دارد

نماینده مردم خمین در مجلس گفت: سازمان تأمین اجتماعی بیشترین طلب را در میان صندوق‌های بازنشستگی دارد، اما صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مشکلی ندارند.

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی که یکی از بیمه گذاران بزرگ کشور به لحاظ افراد تحت پوشش به حساب می‌آید، با مشکلات جدی مواجه است.

وی بیان کرد: یکی از علل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی آن است که دولت‌های مختلف آمدند و معافیت‌هایی را برای بخش‌هایی در نظر گرفتند اما از این سازمان حمایت نکردند. برای مثال، همه کارگاه‌های تولیدی که کارگران آن زیر پنج نفر هستند از پرداخت حق بیمه معاف هستند. زمانی که دولت به بخشی معافیت بیمه‌ای می‌دهد، باید ما به ازای آن را به سازمان پرداخت نماید تا سازمان دچار مشکل نشود.

نظری ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای معمولاً درآمدی - هزینه‌ای هستند؛ یعنی به هر میزان که درآمد کسب کنند و آورده داشته باشند، به همان میزان هم می‌توانند خدمات دهند. زمانی که در شرکت‌های بیمه‌ای ناترازی به وجود آید و برخی از بخش‌ها حق بیمه پرداخت نکنند و از طرفی سازمان بیمه موظف باشد ارتقای حقوق و خدمات این افراد را انجام دهند، با کسری مواجه می‌شود.

ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی علل زیادی دارد

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی بیشترین طلب را در میان صندوق‌های بازنشستگی دارد. زمانی که طبق قانون برخی از بخش‌ها حق بیمه نمی‌دهند، این معافیت به معنای آن است که دولت باید دست در جیب کند و به میزانی که معافیت داده، باید خودش پرداخت کند اما دولت سهم خودش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. البته ناترازی در این سازمان علت‌های دیگری هم دارد که در این مختصر قابل بیان نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما امروز شاهدیم که سازمان تأمین اجتماعی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که دارای زیان انباشته است و این مسیر هم ادامه دارد. صحبت مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار درباره وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی به صورت کلی درست است و سازمان تأمین اجتماعی متضرر است و مرتب به سمت زیان انباشته حرکت می‌کند و باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود که هر سال مجلس در بودجه رقمی را برای جبران بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مصوب می‌کند و تا حدودی تلاش کرده این ناترازی و بدهی دولت را کاهش دهد.

صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مشکلی ندارند

نظری تاکید کرد: در عین حال، این بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی همچنان وجود دارد و قطعاً برای سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات جدی است که تعهدات خود را نسبت به بیمه گذاران انجام دهد. البته صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از سوی دولت حمایت و پشتیبانی می‌شوند و مشکلی ندارند اما سازمان تأمین اجتماعی چون یک مجموعه درآمدی - هزینه‌ای است و دولت به تعهدات خودش در ادوار گذشته تا به امروز عمل نکرده، این مجموعه دچار آسیب شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعبیر مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار مبنی بر اینکه به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان راپرداخت نمائیم، درست نبود اما به صورت کلی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ کسری تراز و بدهی‌هایی که دولت به این سازمان دارد، وضعیت خوبی ندارد.

وی تاکید کرد: قرار است از محل واگذاری اموال دولتی، جبران بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. رقم بدهی دولت به این سازمان قابل توجه است و دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها خود پرداخت کند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1197426