bari
06 آذر 1401 - 12:19

طرح مشترک ساخت و بازیافت هواپیما نهایی می‌شود

نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت گفت: طرح مشترک ساخت و بازیافت هواپیما بین اصفهان و همدان تهایی می‌شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی به احداث پروژه مهم و استراتژیک بازیافت هواپیما در همدان اشاره کرد و گفت: این طرح بین اصفهان و همدان مشترک خواهد بود به گونه‌ای که ساخت در اصفهان و بازیافت در همدان انجام خواهد شد. او با اشاره به احداث کارخانه بازیافت هواپیما در زمینی همجوار فرودگاه همدان گفت: این طرح مهم و استراتژیک است، زیرا که اشتغالزایی و فعالیت فرودگاه همدان را به دنبال دارد. نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت گفت: با بیان اینکه پس از سه سال این طرح با همکاری استاندار همدان مراحل اولیه را طی کرد، تصریح کرد: این طرح بین اصفهان و همدان مشترک خواهد بود به نحوی که ساخت در اصفهان و بازیافت در همدان انجام خواهد شد. حاج بابایی گفت: این طرح مهم و تاثیرگذار است که با توافق دولت و از طریق وزارت دفاع انجام می‌گیرد. او گفت: این طرح برای استان همدان یک طرح پیشران محسوب می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان
شناسه خبر: 883790