bari
04 شهریور 1401 - 23:54

برنامه ششم توسعه تنها ٣٠ درصد محقق شد

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: تنها ٣٠ درصد از برنامه ششم توسعه محقق شد. محسن علیزاده امشب در شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس گفت: با توجه به فعالیت‌هایی که در کشور صورت گرفت شاهد این هستیم که نتوانسته‌ایم به جایگاه واقعی که در برنامه ششم توسعه تدوین شده بود دست یابیم لازم به یادآوری است که تنها ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه محقق شد. نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله موضوعات مهمی که بایستی در کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد آن بود که عارضه‌یابی شود چرا برنامه ششم توسعه تنها ۳۰ درصد محقق شد این در حالی است که اگر نگاهی به درآمد‌های کشور طی ۲۰ سال گذشته در حوزه نفت داشته باشیم درخواهیم یافت که طی این بازه زمانی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار کشور درآمد داشته است. او گفت: یکی از مشکلات اساسی که در کشور وجود دارد عقب‌ماندگی در حوزه زیرساخت هاست لازم به ذکر است که در حوزه زیرساخت‌ها ۱۰۰ درصد دارای عقب ماندگی هستیم این در حالی است که برای دستیابی به توسعه نباید در زمستان گاز صنایع و در تابستان برق صنایع قطع شود. به گفته نمایندگی مردم بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی رشد بهره‌وری در قانون بودجه سال ١۴٠١ بیش از ٣ و نیم درصد عنوان شده و این در حالی است که طی چند سال گذشته بهره‌وری در کشور تنها یک و نیم درصد رشد داشته است. علیزاده گفت: هشتاد و چهار هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد و راه برون رفت از شرایط موجود نیز تکیه بر اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. باشگاه خبرنگاران جوانفارسشیراز
شناسه خبر: 662449