bari
24 اردیبهشت 1402 - 15:21

کاهش حاشیه سود شرکت های غذایی بورس/ اثر حذف ارز ترجیحی خنثی شد

افزایش قیمت دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ باعث کاهش سودآوری نمادهای صنایع غذایی بورس شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم قصد داشت با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های بورسی که این ارز را می‌گرفتند منتفع کند، اما افزایش قیمت دلار در بازار آزاد باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها شده به نحوی که برخی از شرکت‌ها با افزایش ۵ برابری هزینه‌های فروش و اداری مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر افزایش قیمت دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ باعث کاهش سودآوری نمادهای صنایع غذایی بورس شده است.

غدشت

شرکت دشت مرغاب یا همان نماد غدشت یکی از نمادهای غذایی است که در گزارش ۹ ماهه خود در سال گذشته وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد، این شرکت با افزایش سود ناخالص مواجه شده و سود ناخالص این شرکت از ۲۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

شرکت غدشت اما یک نکته منفی در سود ناخالص داشته و حاشیه سود خالص این شرکت به صورت ناباورانه تنها ۳ درصد است، یکی از مواردی که حاشیه سود خالص این شرکت را به شدت کاهش داده افزایش ۴۸ درصدی هزینه مالیات بر درآمد این شرکت است، عامل اصلی اما افزایش ۵ برابری هزینه‌های فروش و اداری شرکت بوده که این هزینه در ۹ ماه به بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

غگل

شرکت غگل یا گلوکوزان شرکت دیگر غذایی است، این شرکت در آخرین گزارش ۶ ماهه خود منتهی به انتهای سال ۱۴۰۱ با افزایش درآمدهای عملیاتی مواجه شده و درآمد ۶ ماهه آن به ۸۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

شرکت غگل وضعیت بهتری نسبت به شرکت غدشت داشته و حاشیه سود خالص ۱۵ درصدی را به دست آورده است اما نکته اینجاست که این شرکت نسبت به سال گذشته خود نیز وضعیت بدتری دارد و با کاهش حاشیه سود خالص و ناخالص همراه شده است.

حاشیه سود ناخالص این شرکت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۲ درصد بوده که سال قبل این سود به میزان ۲۳ درصد بوده است، حاشیه سود خالص این شرکت نیز ۱۵ درصد است در صورتی که سال قبل این سود به میزان ۱۶ درصد بوده است.

غزر

شرکت زر ماکارون یا همان نماد غزر یکی دیگر از نمادهایی غذایی بورس است، این شرکت نیز مانند شرکت‌های غگل و غدشت با کاهش حاشیه سود خالص و ناخالص مواجه شده است.

حاشیه سود ناخالص غزر در سال گذشته ۲۴ درصد بوده در صورتی که سال قبل آن این حاشیه سود به میزان ۳۵ درصد بوده است، حاشیه سود خالص این شرکت نیز به میزان ۱۳ درصد بوده در صورتی که حاشیه سود خالص درسال ۱۴۰۰ به میزان ۲۳ درصد بوده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1211445