bari
12 شهریور 1401 - 16:55

رئیس پارلمان شهری گرگان از ورود خبرنگاران به صحن علنی جلوگیری کرد

گرگان- رئیس پارلمان شهری گرگان در نخستین جلسه بعد از دستگیری یکی از مدیران شهری، از ورود خبرنگاران به صحن علنی شورا جلوگیری کرد. به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای شهر گرگان بعد از دستگیری یکی از مدیران شهری گرگان، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. خبرنگار مهردر این جلسه رئیس شورای شهر از حضور خبرنگاران به صحن جلوگیری و عنوان کرد که این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. این در شرایطی بود که همیشه اهالی رسانه در صحن حضور داشته و این تصمیم هم به اطلاع خبرنگاران نرسیده بود. صحنگفتنی روز پنج شنبه یکی از مدیران شهری گرگان به دلیل دریافت رشوه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد و به نظر می‌رسد تصمیم گیری در خصوص شهرداری علت ممانعت از ورود خبرنگاران به صحن شورا باشد. گفتنیعجگیریدر خصوص
منبع: مهر
شناسه خبر: 706615