bari
03 شهریور 1401 - 12:33

طرح بانکداری مجلس به اقتدار بانک مرکزی کمک می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از مقوله‌های مهم طرح مجلس برای بانکداری موضوع اقتدار بانک مرکزی است که مواد مناسبی در آن دیده شده است و می‌تواند به اقتدار بانک مرکزی کمک کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران گفت: شفافیت صورت‌های مالی بسیار مهم است و بانک‌های دولتی و خصوص در حال انتشار اطلاعات خود هستند که اتفاق بزرگ و قابل اهمیتی است. خبرگزاری مهروی با بیان اینکه ارایه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب XBRL از برنامه‌های بعدی ما در این زمینه است، افزود: در ماه‌های آینده در نظر داریم صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب XBRL (صورت مالی بر اساس معیار بین‌المللی) هم منتشر شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و این پروژه در بانک مرکزی شروع شده و تا ۲۲ بهمن‌ماه صورت مالی یک بانک در قالب XBRL به بانک مرکزی ارایه خواهد شد؛ سپس این موضوع به سایر بانک‌ها تعمیم داده خواهد شد. بر اساسشروعمالیصالح آبادی با بیان اینکه کاهش تعداد شعب بانک‌ها در اختیار بانک‌هاست گفت: با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک نیازی به تعدد و تراکم شعب نیست و انتظارمان از شبکه بانکی این است که در این خصوص توجه لازم را داشته باشند. توسعهتعددرییس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته در جاهایی که کمبود شعبه داریم و مناطق دورافتاده‌ای که بعضاً بانکی وجود ندارد و مردم نیاز به خدمات حضوری بانکی دارند می‌توانند ایجاد کنند اما در جاهایی که تراکم شعب داریم کمتر به شعبه نیاز است. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با مازاد شعب بانکی روبرو هستیم، گفت: هرچه تعداد شعب بانکی بیشتر باشد هزینه عملیاتی بانک هم بیشتر می‌شود و زیان بانکی را بیشتر می‌کند. لذا در اجرای استانداردهای بانکی ضرورت دارد که شعب بانکی بهینه شود یعنی درجاهایی کمتر شعبه داریم شعبه ایجاد شود یا شعب به آنجا منتقل شود و در جاهایی که تراکم شعب داریم تعداد آنها کاهش یابد. در حال حاضرشعبرئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از مقوله‌های مهم طرح مجلس برای بانکداری موضوع اقتدار بانک مرکزی است که مواد مناسبی در آن دیده شده است. اگر نگاه‌ها و ملاحظاتی که در دولت و بانک مرکزی در این خصوص مطرح است با کمک مجلس مدنظر قرار گیرد و برخی از اصلاحات مورد نیاز انجام شود می‌تواند به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 653700