جشن چهارشنبه آخر سال


موسیقی زنده همراه با شام و پذیرایی چای و شیرینی در محوطه


موسیقی زنده همراه با شام و پذیرایی چای و شیرینی در محوطه

موسیقی زنده همراه با شام و پذیرایی چای و شیرینی در محوطه رویایی استخر روباز باری 
زمان پنجشنبه 28مرداد
از ساعت 19:30 تا 24 
گروه موسیقی طپش. وحید عبدالله زاده


تلفن تماس برای رزرو بلیط: 09144457027

ادامه مطلب

موسیقی زنده همراه با شام

موسیقی زنده همراه با شام و پذیرایی چای و شیرینی در محوطه رویایی استخر روباز باری 


موسیقی زنده همراه با شام


زمان پنجشنبه 21مرداد | از ساعت 19:30 تا 24  | گروه موسیقی گونش آقای فرهاد صابون پز

تلفن تماس برای رزرو بلیط: 09144457027

ادامه مطلب

صفحات: 2 1

منوی اصلی

نشانه ها