جشن چهارشنبه آخر سال


بازگشایی مجدد مجموعه


بازگشایی مجدد مجموعه

با استقرار تیم مدیریتی شرکت "رایزن پاد آفتاب گردشگری" مدیریت بهره برداری مجتمع گردشگری باری از 01/11/93 به عهده این شرکت قرار گرفت و عملا پس از دو سال تعطیلی مجتمع گردشگری باری مجددا شروع به فعالیت نمود.


آخرین بازدید نظرات
اطلاعات
تاکنون هیچ نظری از طرف کسی نوشته نشده است !

منوی اصلی

نشانه ها