خلاصه » سرویس ها » واحد های ساحلی

دوازده واحد ساحلی در یک موقعیت دنج در کنار ساحل دریاچه ، که به صورت دو به دو در صورت درخواست کانکت میگردند.

واحد های ساحلی

واحد های ساحلی