bari

آخرین اخبار در مورد مجتبی باستان

قرارگاه جهادی بسیج دانش آموزی کشور در خوی تشکیل شد

ارومیه- رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت: فعالیت قرارگاه جهادی سازمان بسیج دانش آموزی کشور برای کمک به روندبازسازی مناطق زلزله زده خوی آغاز شد.به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان ظهر پنجشنبه در آئین آغاز فعالیت این قرارگاه با اشاره به سالروز آزاد سازی خرمشهر اظهار کرد: پیوند دانش آموزان با مسجد و آگاهی از نقش محوری مسجد، پیاده سازی روحیه مقاومت و ایستادگی در بین دانش آموز و مردمی کردن فعا ...