bari

آخرین اخبار در مورد مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان

آزادی 123 زندانی غیرعمد با گذشت 16 میلیاردی شکات اصفهانی

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان گفت: از ابتدای سال به همت ستاد دیه استان اصفهان 123 زندانی جرایم غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند که در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها طلبکاران خصوصی تا میزان 20 درصد از محکوم‌به را گذشت کرده‌اند. اسدالله گرجی‌زاده مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان اظهار کرد: به همت خیران خداجو و در قالب برپایی جشن‌های گلریزان طی ۲ ماه ابتدایی سال زمینه آزادی ۳۰۵ ...